Νέες ημερομηνίες των πρωτοκόλλων εμπρόθεσμης προσέλευσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπλίου

Συνάδελφοι
Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε σήμερα 29.5.2020 από το Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπλίου, τα ραντεβού με αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 13.5.2020, τα οποία αναβλήθηκαν λόγω COVID-19, μετατίθενται για το διάστημα από 1.6.2020 έως 24.7.2020.
Συγκεκριμένα το e-mail που λάβαμε έχει ως εξής :

” Συνάδελφοι-Συνεργάτες
Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τις νέες ημερομηνίες των πρωτοκόλλων εμπρόθεσμης προσέλευσης.
Πρόκειται για μια απλή αντιστοίχιση των ημερών του διαστήματος 16.3.2020 έως 13.5.2020 στο διάστημα 1.6.2020 έως 24.7.2020.
Η κατάθεση των δηλώσεων θα γίνεται με την προσκόμιση του αποκόμματος του πρωτοκόλλου και η ανανέωση των εμπροθέσμων θα πιστοποιείται με ειδική σφραγίδα του Γραφείου.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τον πίνακα αντιστοίχισης των ημερομηνιών
– –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ 109
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλ: 2752029409 ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin