Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων” Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 13.7.2020)

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.prd.uth.gr/m_urudre/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ.: 24210-74444, fax: 24210-74384, e-mail: prd6a@uth.gr).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin