Νόμος 4688/2020 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/24.5.2020)

Δείτε το Νόμο 4688/2020 (ΦΕΚ Α΄101/24.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin