Ενιαίο κείμενο διατάξεων “σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία” – άτυπη κωδικοποίηση. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.οικ.17860/532/11.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Aρ.πρωτ.οικ.17860/532/11.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο Aρ.πρωτ.οικ.17859/531/11.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε το σχετικό π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄50/6.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin