Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1104/6.5.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1895/18.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1104/6.5.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1895/18.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin