Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1114/14.5.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1858/15.5.2020)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ. Α.1114/14.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1858/15.5.2020) εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α΄84) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin