“Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της” σε αντικατάσταση της 69701/4461/12.10.2018 ΥΑ “Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017” (ΦΕΚ Β΄4520). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1843/13.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1843/13.5.2020) εδώ

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/12.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄4520/16.10.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin