Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2067/11.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2067/11.5.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin