2η Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.44417/6.5.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1769/8.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.44417/6.5.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1769/8.5.2020) εδώ

Δείτε την 1η Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 ΥΑ (Απόφαση Αριθμ.40286/22.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1560/23.4.2020) εδώ

Δείτε την Αριθμ.37674/10.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1291/10.4.2020) ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin