Διατάξεις που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στα ΠΕΑ και στην υποχρεωτικότητα nZEB. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του Ν.4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Δείτε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin