Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/30.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1753/7.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1101/30.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1753/7.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin