Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.4.2020 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.4.2020 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin