Τροποποίηση της αριθμ.12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄993). (Απόφαση Αριθμ.17045/319/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1694/4.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.17045/319/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1694/4.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin