Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του ΣΕΠΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Aρ.πρωτ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του ΣΕΠΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin