Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21.4.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21.4.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε την ΚΥΑ 31856/2003 (Β΄1257) “Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin