Τροποποίηση της αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1457) ΚΥΑ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των επιχειρήσεων (ένταξη και επιχειρήσεων με έως 20 εργαζόμενους). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ89/25.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1587/25.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ89/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1587/25.4.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 26.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin