Τροποποίηση της αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 (Β΄1457) ΚΥΑ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των επιχειρήσεων και παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ88/24.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1578/24.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1578/24.4.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 26.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin