Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 (Β΄1291) ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.40286/22.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1560/23.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.40286/22.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1560/23.4.2020) εδώ

Δείτε την Αριθμ.37674/10.4.2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1291/10.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin