Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84) “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2056/23.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2056/23.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84/13.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin