Τροποποίηση της αριθμ.Α.1076/2.4.2020 ΚΥΑ “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄1135). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1091/13.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1466/16.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1091/13.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1466/16.4.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Αριθμ.Α.1076/2.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1135/2.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin