Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του. (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 με Αρ.πρωτ.2133/15.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 με Αρ.πρωτ.2133/15.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin