Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5.3.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1482/21.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5.3.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1482/21.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin