Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. (Απόφαση Αριθμ.Δ22/οικ.1989/12.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ 1437/16.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Δ22/οικ.1989/12.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1437/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin