Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »