Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin