Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.3.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1078/9.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1292/10.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1078/9.4.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1292/10.4.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin