Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1077/3.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1207/7.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1077/3.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1207/7.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin