Να ενταχθούν και οι νέοι μηχανικοί χωρίς έναρξη εργασιών στη δράση τηλεκατάρτισης των επιστημόνων ζήτησε από την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 10.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 10.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin