Νόμος 4682/2020 “Κύρωση: α) της από 25.2.2020 ΠΝΠ (Α΄42), β) της από 11.3.2020 ΠΝΠ (A΄55) και γ) της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α΄64) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020)

Δείτε το Νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin