Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/27.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1173/6.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/27.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1173/6.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin