Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1076/2.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1135/2.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1076/2.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1135/2.4.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 3.4.2020 “Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής” του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 6.4.2020 “Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή” του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin