Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) έτους 2020 (μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις ΕΦΑ Νομικών Προσώπων). Ανακοίνωση 2.4.2020 της ΑΑΔΕ

Δείτε την Ανακοίνωση 2.4.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin