Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες. (Ανακοίνωση 2.4.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Δείτε την Ανακοίνωση 2.4.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin