Νέες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου – Διατάξεις δημοσίων συμβάσεων. (Ανακοίνωση 2.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 2.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin