Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως 11.5.2020. (Απόφαση Αριθμ.085/ΑΣ1724/31.3.2020 του Υπ. Εξωτερικών – ΦΕΚ Β΄1112/31.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.085/ΑΣ1724/31.3.2020 του Υπ. Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄1112/31.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin