Παρατείνονται έως και την 10.4.2020, για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι προθεσμίες καταβολής οφειλών: α) των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες λήγουν την 30.3.2020 και την 31.3.2020 που δικαιούνται έκπτωσης 25%, β) που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.3.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1068/31.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ 1113/31.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1068/31.3.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1113/31.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin