Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”. (Άρθρο 12 της ΠΝΠ 30.3.2020 – ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Δείτε το άρθρο 12 της ΠΝΠ 30.3.2020 (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin