Παράταση καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο έτος της ηλικίας τους ή που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. (Απόφαση Αριθμ.Α.1066/30.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1083/30.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1066/30.3.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1083/30.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin