Αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. (Δελτίο Τύπου 27.3.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 27.3.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin