Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1064/27.3.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1079/28.3.2020)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1064/27.3.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1079/28.3.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 28.3.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin