Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 – ΦΕΚ Β΄986/22.3.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 (ΦΕΚ Β΄986/22.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin