Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1062/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1062/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020) εδώ

Δείτε την Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Β΄) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin