Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.20319/24.3.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1022/24.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.20319/24.3.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄1022/24.3.2020) εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ εδώ

Δείτε τις διατάξεις της από 14.3.2020 ΠΝΠ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »