Προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.19738/19.3.2020 – ΦΕΚ Β΄936/19.3.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.19738/19.3.2020 (ΦΕΚ Β΄936/19.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin