Παροχή οδηγιών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πράξεις χαρακτηρισμού. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆Π∆/26584/1161/10.3.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆Π∆/26584/1161/10.3.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin