Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9.3.2020 του Υπ. Υγείας)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9.3.2020 του Υπ. Υγείας εδώ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας εδώ

Δείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVD-19 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin