Ενεργοποιείται από 9.3.2020 στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e-Άδειες) η δυνατότητα αίτησης μέσω αρχείων xml • Περιγραφή αρχείων. (Ανακοίνωση 5.3.2020 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Δείτε την Ανακοίνωση 5.3.2020 του ΤΕΕ/e-Άδειες εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin