Τροποποίηση της αριθμ.67343/ΕΞ/19.6.2019 ΥΑ “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.24963ΕΞ2020/28.2.2020 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄661/28.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.24963ΕΞ2020/28.2.2020 του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄661/28.2.2020) εδώ

Δείτε την αριθμ.67343/ΕΞ/19.6.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄2443/20.6.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »