Παρατείνεται μέχρι τις 8.3.2020 η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2020. (Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ)

Δείτε την Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ εδώ

Δείτε σχετικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin