Κοινοποίηση διατάξεων που αφορούν στην πάγια ρύθμιση οφειλών και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2025/27.2.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2025/27.2.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Νόμο 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9.5.2013) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin