Τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές για myDATA – Ηλεκτρονικά βιβλία. (Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε τις τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές για myDATA – Ηλεκτρονικά βιβλία (έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020) της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin